Vuokraoikeustodistus

Vuokraoikeustodistuksella osoitetaan vuokraoikeuden voimassaoleva vuokraaja. Todistus kuuluu kirjaamisvelvollisuuden piiriin ja se yksilöidään laitostunnuksella. Vuokraoikeustodistuksen voi saada ainoastaan voimassaolevista kohteista.

Vuokraoikeustodistuksessa ilmoitetaan sekä vuokralaiset että vuokranantajat. Muita vuokraoikeustodistuksesta löytyviä tietoja ovat

  • laitostunnus
  • oikeuden laji
  • asiakirjat
  • voimassaolo
  • asianumero
  • arkistoviite
  • sijaintirekisteriyksiköt
  • kirjaamispäivä
  • osuuksien suuruudet
  • saannon tiedot

Jos vuokraoikeus on kiinnityskelpoinen, vuokraoikeustodistukseen merkitään tiedot oikeuden sisällöstä ja perustamisesta sekä tiedot viimeksi kirjatusta oikeuden siirrosta ja vireillä olevasta kirjaamishakemuksesta.

Kts. vuokraoikeus

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.