Tontin koelaskenta

Tontin koelaskenta voidaan suorittaa maanomistajan pyynnöstä asemakaava-alueella sijaitsevalla tontilla. Koelaskenta on ehdotus siitä, miten rakennuspaikka voidaan lohkoa sekä millaisia rakennuspaikkoja alueelle voidaan muodostaa.

Koelaskennasta saatua karttapiirrosta voi käyttää esimerkiksi myyntiesitteessä, kauppakirjassa, osituksessa, perinnönjaossa sekä jako- ja rasitesopimuksessa liitekarttana.

Koelaskenta ei kuitenkaan velvoita maanomistajaa hakemaan tonttijaon muuttamista.

Jos tontti ei ole koelaskennan perusteella lohkottavissa, se voidaan jakaa hallinnanjakosopimuksella.

Kts. asemakaava, hallinnanjakosopimus, lohkominen, rasite

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.