Tekstit aiheesta: Ympäristö ja terveys

Haitalliset rakennusmateriaalit

Haitallisilla rakennusmateriaaleilla tarkoitetaan terveydelle tai ympäristölle vaarallisia aineita, joita on käytetty rakennuksen rakentamiseen. Yleisesti niistä käytetään nimitystä haitta-aineet. Nykyisin haitallisista rakennusmateriaaleista on luovuttu, mutta niitä voi olla edelleen ennen vuotta 1994 rakennetuissa taloissa. Nämä materiaalit on otettava aina huomioon tehtäessä rakennukseen korjaus- ja/tai purkutöitä sekä rakennusjätteen lajittelussa. Tyypillisimpiä haitallisia rakennusmateriaaleja ovat asbesti kreosootti PCB-yhdisteet PAH-yhdisteet…

Lue lisää

Talon purkaminen

Talon (rakennuksen) purkaminen on lähes poikkeuksetta hyvin suuri operaatio, joka vaatii huolellista valmistautumista. Purkutyöhön liittyy useita alustavia toimenpiteitä liittyen lupiin ja oikeiden asiantuntijoiden palkkaamiseen. Rakennuksen purkaminen vaatii lähes aina purkuluvan, joka määritellään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Jos rakennus sijaitsee asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan valmistelun vuoksi, purkulupa on pakollinen. Purkulupa on haettava myös…

Lue lisää

Sisäilmatutkimus

Sisäilmatutkimuksella tarkoitetaan toimenpidettä, jossa tutkitaan sisäilman laatua. Se voidaan suorittaa mm. asuinkiinteistöissä, liike- ja toimitiloissa, virastoissa, koulu- ja päiväkotirakennuksissa sekä sairaaloissa. Tyypillisesti sisäilmatutkimukselle on aihetta silloin, kun asukkaat tai rakennuksen sisällä oleskelevat alkavat saada sisäilmaongelmiin liittyviä oireita. Useimmiten sisäilmaongelmien aiheuttajana on home- tai kosteusvauriot, mutta syitä on muitakin. Muita ongelman lähteitä voivat olla mm. rakennusmateriaalien…

Lue lisää

Saari

Saari tarkoittaa kokonaan veden ympäröimää mannerta pienempää maa-aluetta, jota nousuvesi ei peitä. Saaria esiintyy vesistöissä ympäri maailman niin valtamerissä, merissä, järvissä kuin joissakin. Tarkkaa määritelmää erottaa saari ja mantere toisistaan ei ole. Yleisesti ottaen raja vedetään maailman pienimmän mantereen Australian ja suurimman saaren Grönlannin väliin. Eli vaikka Australia on kokonaan veden ympäröimä maa-alue, se kuitenkin…

Lue lisää

Rantaviiva

Rantaviiva tarkoittaa keskivedenkorkeuden mukaista rantaviivaa. Yksinkertaistettuna tämä siis tarkoittaa sitä kohtaa, jossa maan ja veden pinnat kohtaavat. Rantaviiva ei ole kiinteä, vaan se liikkuu aaltojen maininkien ja vuoroveden vaikutuksesta. Näiden lisäksi myös maankohoaminen vaikuttaa rantaviivaan. Kts. ranta-alue

Ranta-alue

Ranta-alue on maankäyttö- ja rakennuslaissa käytettävä termi, jota käytetään esimerkiksi rantarakentamisen lupia käsiteltäessä. Rantarakentamisesta sekä rantojen suojelusta säädetään luonnonsuojelulaissa sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa. Lait rajoittavat sitä kuinka tiuhaan rannoille rakennetaan. Rajoitetulla rakentamisella pyritään estämään vesien ja muun ympäristön likaantuminen ja pilaantuminen. Lailla myös varmistetaan luonnonsuojelullisten kohteiden turvaaminen sekä jokamiehen oikeuksien käyttömahdollisuuden säilyminen. Tyypillisesti rakentaminen ranta-alueelle…

Lue lisää

Rakennusmateriaali

Rakennusmateriaalilla tarkoitetaan mitä tahansa materiaalia, jota käytetään rakentamisessa. Esimerkkejä rakennusmateriaaleista ovat mm. tiili, betoni tai puu. Aikoinaan rakennusmateriaaleina käytettiin myös savea, kiveä ja oksia. Kts. haitalliset rakennusmateriaalit, rakennelma, rakennus

Niitty

Niityllä tarkoitetaan tyypillisesti maataloudessa heinän saantia varten raivattua aukeaa aluetta, joilla kasvavia heinäkasveja niitetään tuotantoeläinten rehuksi. Niittyjä on olemassa myös luonnonmukaisina, mutta ne ovat suurelta osin katoamassa. Luonnonniityt ovat syntyneet paikoille, joilla syystä tai toisesta puut eivät kasva. Erilaisia kukkaniittyjä ja maisemapeltoja perustetaan myös kaupunkialueille.

Muurisyöpä

Muurisyöpä (myös muurimätä) tarkoittaa tiilirakenteen vaarallista rapautumista. Jos muurisyöpä on levinnyt tiilirakenteissa laajalle alueelle, sen korjaaminen on lähes mahdotonta. Muurisyöpä syntyy, jos tiilien pinnalle muodostuu suolaläiskiä (peräisin esim. laastista). Kun suola kiteytyy myös tiilen sisäpuolella, suolakiteet alkavat rikkomaan tiilen rakennetta. Ajan kuluessa tiilirakenne rapautuu hienoksi pölyksi ja murenee.

Materiaalinäyte

Materiaalinäyte tarkoittaa rakennuksen materiaaleista otettavia näytteitä. Rakennuksien asumisterveysohjeessa määritellään yksityiskohtaisesti materiaalinäyttöohjeet. Materiaalinäytteitä otetaan mikrobivaurioituneista rakennusmateriaaleista (sisäpuolisesta rakenteesta tai lämmöneristeestä) tai kun rakennusmateriaalissa epäillään mikrobivauriota. Näytteiden avulla todetaan materiaalin mahdollinen kosteusvaurio sekä tarkennetaan korjausalueen laajuus. Materiaalinäytteet ottaa tyypillisesti rakennuksen kuntotutkija. Kts. kuntotutkimus, sisäilmatutkimus Kts. Asumisterveysohje (Sosiaali- ja terveysministeriö)