Rantaviiva

Rantaviiva tarkoittaa keskivedenkorkeuden mukaista rantaviivaa. Yksinkertaistettuna tämä siis tarkoittaa sitä kohtaa, jossa maan ja veden pinnat kohtaavat.

Rantaviiva ei ole kiinteä, vaan se liikkuu aaltojen maininkien ja vuoroveden vaikutuksesta. Näiden lisäksi myös maankohoaminen vaikuttaa rantaviivaan.

Kts. ranta-alue

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.