Siirtotalo

Vuoden 1951 jakolaissa siirtotalo tarkoitti tiettyä tilaa. Jakolaki kumottiin vuoden 1997 alussa voimaan tulleella kiinteistönmuodostamislailla.

Nykyaikana siirtotalo tarkoittaa siirrettävää taloa (mobiilitalo), joka on suunniteltu helposti siirrettäväksi. Tyypillisin esimerkki siirrettävästä talosta Suomessa on parakki, joita käytetään mm. rakennustyömailla tilapäisinä toimisto-, työ- ja sosiaalitiloina. Muita siirrettäviä taloja ovat mm. talovaunut, moduulitalot, kioskit sekä säiliötilat.

Siirrettävä talo voi myös olla hirsitalo, joka puretaan kokonaan tai osittain ja kuljetuksen jälkeen kootaan uudessa sijaintipaikassa.

Kts. rakennelma, rakennus, talo

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.