Kokonainen kiinteistö

Kokonaisella kiinteistöllä tarkoitetaan kiinteistöä, jota ei ole (vielä) jaettu millään tavalla (esim. lohkominen, määräosan erottaminen, halkominen).

Kokonaista kiinteistöä käytetään myös kiinnityksissä, joissa kohteeksi määritellään ”kokonainen kiinteistö eli tila tai tontti, joka on merkitty kiinteistörekisteriin”.

Kts. kiinnitys, kiinteistö, kiinteistörekisteri, lohkominen

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.