Koelaskenta

Koelaskenta voidaan suorittaa maanomistajan pyynnöstä asemakaava-alueella ennen tonttijaon muuttamista. Koelaskennalla esitetään eri vaihtoehtoja, miten tontti voidaan jakaa, mutta se ei kuitenkaan velvoita maanomistajaa muuttamaan tonttijakoa.

Kts. maanomistaja, tonttijako

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.