Kiinteistön kaupan esisopimus

Kiinteistön kaupan esisopimuksella tarkoitetaan sopimusta tulevasta kiinteistön kaupasta. Esisopimus on määrämuotoinen eli sen on täytettävä maakaaressa säädetyt muotomääräykset. Nämä muotomääräykset ovat myyjä ja ostaja, myytävä kiinteistö, kauppahinta tai sen määräytymisperuste, päivä, jolloin kauppa on viimeistään tehtävä sekä ehdot, joiden täyttyessä kauppa tehdään. Jos esisopimukseen ei kirjata kaupantekopäivää, sopimus on voimassa lain määräämän ajan eli viisi vuotta.

Kts. esisopimus, maakaari, kiinteistökauppa, kauppahinta
Aiheesta muualla kts. Maakaari (Finlex) , Hallituksen esitys Eduskunnalle maakaareksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.