Kiinteistön kauppa

Kiinteistökauppaa säätelee laissa maakaari. Maakaaren mukaan kiinteistön kauppa on aina tehtävä kirjallisena.

Kts. kiinteistökauppa, maakaari

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.