Kaavamerkintä

Kaavamerkinnät tarkoittavat maakunta-, yleis- ja asemakaavoissa käytettäviä virallisia, ympäristöministeriön määrittelemiä merkintöjä. Kaavamerkinnät koostuvat pääosin kirjaimista, viivoista, rastereista ja symboleista.

Kaavamerkinnöillä määritellään muun muassa eri alueiden käyttötarkoitukset, tonttien ja kunnan rajat sekä rakennusoikeudet ja rakennusten kerrosluvut.

Kts. asemakaava, kaavakartta, maakuntakaava, yleiskaava
Kts. Valtioneuvoston Kaavamerkinnät opas 1 (Valtioneuvosto)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.