Kaavayksikkö

Kaavayksikkö tarkoittaa asemakaavan pienintä tiettyyn käyttötarkoitukseen varattua yksikköä. Kaavayksikkö voi olla esimerkiksi yleinen alue, ohjeellisen tonttijaon mukainen alue tai sitovan tonttijaon mukainen kaavatontti. Yksi käyttötarkoitusalue voidaan jakaa yhteen tai useampaan kaavayksikköön.

Kts. asemakaava, kaavakartta, kaavamerkintä, tonttijako, yleinen alue

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.