Tekstit aiheesta: Kunnat ja kaupungit

Urheilualue

Urheilualue, tai urheilukenttä, tarkoittaa urheilua varten rakennettua aluetta, jota ylläpidetään säännöllisesti. Usein urheilualue saatetaan rakentaa myös jotain tiettyä urheilulajia varten (mm. yleisurheilu, pesäpallo, jalkapallo). Urheilualueiden alustat ovat pääsääntöisesti ruohoa tai hiekkaa, mutta alustana saatetaan käyttää myös esim. tekonurmea. Kaupunkien alueilla urheilualueet kuuluvat kaupungin omistamiin yleisiin alueisiin, joiden käyttötarkoitus määrätään asemakaavassa. Niitä muodostetaan yleisen alueen lohkomisessa…

Lue lisää

Tori

Tori on kaupungissa tai muussa asutuskeskuksessa sijaitseva erityisesti kaupankäyntiä varten suunniteltu aukio. Toria voi käyttää myös muihin tarkoituksiin, esimerkiksi musiikkitapahtumien järjestämiseen. Torilla järjestetty toiminta on säänneltyä ja valvottua. Tyypillisesti tori sijaitsee kaupunkikuvallisesti, väestöllisesti ja liikenteen kannalta keskeisellä paikalla. Torin pinta on usein kivetty tai ainakin asfaltoitu. Joillakin toreilla saattaa olla myös patsaita, suihkulähteitä ja muita…

Lue lisää

Sijaintialue

Sijaintialue tarkoittaa kylää tai kaupunginosaa tai muuta niihin verrattavaa aluetta.

Liikennealue

Liikennealue tarkoittaa kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelussa asemakaavoihin merkittävää liikenteen käyttöön osoitettua aluetta. Yleisesti ottaen liikennealue tarkoittaa siis valtateitä, kantateitä, seututeitä, maanteitä, rautateitä, satamia ja lentokenttiä. Vaikka katualue onkin liikennealue, se on kuitenkin muodollisesti erityistapaus, jota koskevat liikennealueita poikkeavat velvollisuudet ja järjestelyt. Kts. katualue

Kuntoarvio

Kuntoarvion tarkoituksena on kertoa kiinteistön tai asunto-osakeyhtiön rakenteiden ja järjestelmien sen hetkinen kunto ja korjaustarpeet. Kuntoarviossa tarkastelun kohteena ovat muun muassa rakennuksen energiataloudellinen kunto, sisäolosuhteet sekä rakennuksen terveellisyys ja turvallisuus. Näiden pohjalta tehdään ehdotelmia korjaustoimenpiteistä. Kuntoarvio on hyvä teetättää varsinkin asunto-osakeyhtiöissä viiden vuoden välein. Tyypillisesti kuntoarvion suorittaa kolme asiantuntijaa, joiden erikoisaloina ovat rakennustekniikka, LVI-tekniikka ja…

Lue lisää

Kortteli

Kortteli tarkoittaa katualueiden rajaamaa kaupungin, asuinalueen tai muun alueen osaa. Korttelin muodostaa yksi tai useampi tontti, ja se on pienin kaavoitetulla alueella oleva katujen rajaama alue. Kortteli voi myös sisältää rakentamattomia alueita. Kts. kaava-alue, katualue, tontti

Kiinteistökanta

Kiinteistökannalla tarkoitetaan esimerkiksi yhden kunnan tai yhden yhtiön/yrityksen omistuksessa olevia tiloja, yleisiä rakennuksia sekä asuinrakennuksia. Tyypillisesti kunnan julkinen kiinteistökanta muodostuu muun muassa toimisto-, kirjasto-, terveydenhoito-, koulu- ja päiväkotirakennuksista, mutta sen voi jaotella myös esimerkiksi yleisiin tiloihin, yksityisille vuokrattuihin tiloihin, rivi- ja kerrostaloihin, tyhjillään oleviin tiloihin, toimistoihin ja varastoihin. Yhtiön kiinteistökannan voi puolestaan jaotella esimerkiksi kerrostaloihin,…

Lue lisää

Kauppala

Kauppala on vanha termi, jota käytettiin aikoinaan epäitsenäisestä kauppalasta tai kaupunkimaisesta kunnasta Suomessa. Suomessa kauppalan kuntamuoto lakkautettiin vuonna 1977. Tällöin kaikki kauppalat muutettiin joko kaupungeiksi tai kunniksi.