Liikennealue

Liikennealue tarkoittaa kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelussa asemakaavoihin merkittävää liikenteen käyttöön osoitettua aluetta. Yleisesti ottaen liikennealue tarkoittaa siis valtateitä, kantateitä, seututeitä, maanteitä, rautateitä, satamia ja lentokenttiä.

Vaikka katualue onkin liikennealue, se on kuitenkin muodollisesti erityistapaus, jota koskevat liikennealueita poikkeavat velvollisuudet ja järjestelyt.

Kts. katualue

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.