Liikehuoneiston vuokrasopimus

Liikehuoneiston vuokrasopimuksella tarkoitetaan vuokrasopimusta huoneistosta, jota käytetään pääasiallisesti liiketoiminnan harjoittamiseen. Vuokrasopimus voi olla joko toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen ja sen tärkeimpänä tehtävänä on ilmaista osapuolten sopiman vuokran määrä sekä osapuolten velvollisuudet. Osapuolten velvollisuuksista ja oikeuksista säädetään liikehuoneiston vuokrausta koskevassa laissa.

Kts. vuokrasopimus

Aiheesta muualla kts. Laki liikehuoneiston vuokrauksesta (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.