Kuntoarvio

Kuntoarvion tarkoituksena on kertoa kiinteistön tai asunto-osakeyhtiön rakenteiden ja järjestelmien sen hetkinen kunto ja korjaustarpeet. Kuntoarviossa tarkastelun kohteena ovat muun muassa rakennuksen energiataloudellinen kunto, sisäolosuhteet sekä rakennuksen terveellisyys ja turvallisuus. Näiden pohjalta tehdään ehdotelmia korjaustoimenpiteistä. Kuntoarvio on hyvä teetättää varsinkin asunto-osakeyhtiöissä viiden vuoden välein.

Tyypillisesti kuntoarvion suorittaa kolme asiantuntijaa, joiden erikoisaloina ovat rakennustekniikka, LVI-tekniikka ja sähkötekniikka. Jos rakennuksessa on hissi, asiantuntijoiden joukkoon lisätään tyypillisesti myös sen alan asiantuntija. Usein kuntotarkastukset ovat vain aistinvaraisia eivätkä ne sisällä rakenteenavauksia. Jos kyseessä on asunto-osakeyhtiö, jokaisessa asunnossa ei ole välttämätöntä käydä ellei näin erikseen ole sovittu.

Hyvän välitystavan mukaan on suositeltavaa, että välitysliikkeen täytyy ehdottaa asunnon tai kiinteistön myyjälle kuntotarkastuksen teettämistä.

Kts. kuntotutkimus

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.