Saako vapaa-ajan tontille rakentaa vakituisen asunnon?

Asuminen Blogikirjoitus Rakentaminen Tontti Vapaa-ajan asuminen

Vapaa-ajan tontille voi rakentaa vakituisen asunnon, jos mikään säännös tai lupahakemuksen kumoaminen ei tätä estä. Kun asiaa lähtee selvittämään on tärkeää ottaa huomioon rakennusluvat, kaavamerkinnät, poikkeamisluvat yms. (Lue näistä lisää edellisestä artikkelistamme.)

Jos tontilla ei vielä ole lainkaan rakennuksia, tarvitaan muutoshankkeeseen rakennus- ja/tai poikkeamispäätös. Tyhjä vapaa-ajan tontti on siinä mielessä helpompi muuttaa vakituisen asunnon tontiksi, koska mitään muutoksia ei tarvitse tehdä rakennuksiin.

Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että jos vapaa-ajan tontti on rantatontti, alueen rakentamista säädellään tyypillisesti ranta-asemakaavassa. Ranta-asemakaava on maanomistajien laatima kaavamuoto, jossa määritellään pääasiassa loma-asutusta ranta-alueilla.

Tällaiselle alueelle rakennettaessa täytyy ottaa huomioon rakennusten minimietäisyydet vesistöstä sekä tontin rantaviiva. Rantaviivaa tontilla täytyy olla vähintään 40–50 metriä, jotta rakennuslupa heltiää. Etäisyyteen rannasta puolestaan vaikuttaa se, kuinka suuren rakennuksen tontille aikoo rakentaa. Mitä suurempi rakennus, sitä kauempana sen täytyy olla rannasta.

Etäisyys rannasta katsotaan usein tapauskohtaisesti, mutta tyypillisesti minimietäisyydeksi määritellään vähintään 20 metriä. Pienen saunarakennuksen (max. 20–25 m2) taikka grillikatoksen voi kunnan päätöksestä riippuen rakentaa myös hieman lähemmäksi rantaa; joskus riittää ainoastaan 10 metrin etäisyys vesistöstä.

Vanhojen omakotitalojen tontit

Jos et vielä omista kesämökkiä, mutta olisit sellaisen kiinnostunut hankkimaan, kannattaa tyhjien tonttien lisäksi etsiä myös tonttia, jolla jo ennestään sijaitsee vanha omakotitalo. Vaikka edellinen asukas olisikin käyttänyt kyseistä asuntoa vain vapaa-ajan asuntonaan, kaavassa se saattaa kuitenkin olla merkittynä vakituiseksi asunnoksi.

Tontit saattavat olla myös hyvinkin edullisia riippuen tontilla sijaitsevan rakennuksen kunnosta. Valmiin rakennuksen voi toki halutessaan kunnostaa, mutta halvemmaksi saattaa tulla hakea rakennukselle purkulupa ja rakentaa tontille uusi rakennus.

Uuden rakennuksen voi sitten suunnitella omien mieltymysten mukaan mökkimäiseksi, toki samalla huomioiden aikaisemmin mainitut vaaditut vakituisen asunnon ominaisuudet. Näin saatat saada kohtuu helpostikin kauniin, itsesi näköisen asunnon rauhalliselta maaseudulta ilman pitkää paperisotaa. Muuttamiseen riittää ainoastaan osoitteenmuutos.