Voiko pelkällä osoitteenmuutosilmoituksella muuttaa vakituiseksi asukkaaksi vapaa-ajan asuntoon?

Asuminen Blogikirjoitus Vapaa-ajan asuminen

Mitkään lait tai määräykset eivät aseta rajaa sille, kuinka paljon vapaa-ajan asunnolla saa viettää aikaa. Ainoastaan kiinteistön rakennuslupa ja kaava määrittävät sen vapaa-ajan asunnoksi. Eli periaatteessa osoitteenmuutosilmoituksella voi muuttaa vakituiseksi asukkaaksi vapaa-ajan asuntoon.

Tässä on kuitenkin tärkeää muistaa, että määräaikainen osoitteenmuutosilmoitus on voimassa maksimissaan vuoden kerrallaan eikä ilmoituksella ole vaikutusta asunnon tai rakennuksen viralliseen statukseen koskien sen käyttötarkoitusta. Ilmoituksen voi tehdä esimerkiksi Postin palveluiden kautta, joka toimittaa tiedon määräaikaisesta osoitteenmuutoksesta Digi- ja väestövirastoon. Posti tarjoaa myös Lähilaatikko mökille -palvelun, jonka maksimikestoaika on 6 kuukautta.

Pelkkä osoitteenmuutos ei siis muuta vapaa-ajan asuntoa virallisesti vakituiseksi asunnoksi. Tämä vain tarkoittaa sitä, että vapaa-ajan asunnossa asuva saa postinsa mökkiosoitteeseensa, mutta on edelleen kirjoilla vakituisena asukkaana vakituisen asunnon osoitteessaan.

Aikoinaan suomalaiset käyttivät hyväkseen muuttoilmoitusta maistraattiin. Ennen vuotta 2014 vapaa-ajan asukas pystyi yksinkertaisesti ilmoittamaan maistraattiin, että muuttaa mökillensä vakituisesti. Ilmoituksen myötä maistraatti kirjasi asukkaan kunnan vakituiseksi asukkaaksi.

Tämä kuitenkin sittemmin muutettiin. Jos nykyisin tekee tällaisen ilmoituksen maistraattiin, väestörekisteriin kirjataan kyseinen asukas ryhmään “vailla vakituista asuntoa”. Tällainen merkintä henkilön tiedoissa saattaa huomattavasti vaikeuttaa asiointia viranomaisten kanssa, joten “titteliä” on syytä välttää. Ongelmia syntyy etenkin silloin, kun henkilö hakee itselleen passia tai on keskellä lastensa huoltajuuskiistaa.

Osoitteenmuutosta ei voi siis käyttää virallisena ilmoituksena, jos vapaa-ajan asunnon haluaa muuttaa vakituiseksi asunnoksi eikä ilmoitus muutosta maistraattiin ilman “asunnottomaksi” jäämistä enää onnistu. Näiden lisäksi kunta saattaa myös asettaa epävirallisesti vapaa-ajan asunnossa vakituisesti asuvalle uhkasakon, joten vapaa-ajan asunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi kannattaa ehdottomasti hoitaa virallisten kanavien kautta.