Tekstit aiheesta: Asuminen

Miten määritellään vakituinen ja vapaa-ajan asuminen?

Tyypillisesti tietyllä henkilöllä voi olla vain yksi vakituinen asunto, johon on tietty postiosoite. Toisin sanoen yhdellä verovelvollisella tai hänen perheellään voi olla vain yksi vakituinen asunto. Tähän on kuitenkin muutamia poikkeuksia. Syitä kahteen saattaa olla esimerkiksi se, että talouden puolisot työskentelevät eri paikkakunnilla tai että ainakin yhdellä talouden perheenjäsenellä on pysyvä työpaikka toisella paikkakunnalla, jonka…

Lue lisää

Saako vapaa-ajan tontille rakentaa vakituisen asunnon?

Vapaa-ajan tontille voi rakentaa vakituisen asunnon, jos mikään säännös tai lupahakemuksen kumoaminen ei tätä estä. Kun asiaa lähtee selvittämään on tärkeää ottaa huomioon rakennusluvat, kaavamerkinnät, poikkeamisluvat yms. (Lue näistä lisää edellisestä artikkelistamme.) Jos tontilla ei vielä ole lainkaan rakennuksia, tarvitaan muutoshankkeeseen rakennus- ja/tai poikkeamispäätös. Tyhjä vapaa-ajan tontti on siinä mielessä helpompi muuttaa vakituisen asunnon tontiksi,…

Lue lisää

Voiko pelkällä osoitteenmuutosilmoituksella muuttaa vakituiseksi asukkaaksi vapaa-ajan asuntoon?

Mitkään lait tai määräykset eivät aseta rajaa sille, kuinka paljon vapaa-ajan asunnolla saa viettää aikaa. Ainoastaan kiinteistön rakennuslupa ja kaava määrittävät sen vapaa-ajan asunnoksi. Eli periaatteessa osoitteenmuutosilmoituksella voi muuttaa vakituiseksi asukkaaksi vapaa-ajan asuntoon. Tässä on kuitenkin tärkeää muistaa, että määräaikainen osoitteenmuutosilmoitus on voimassa maksimissaan vuoden kerrallaan eikä ilmoituksella ole vaikutusta asunnon tai rakennuksen viralliseen statukseen…

Lue lisää