Isännöitsijäntodistus

Isännöitsijäntodistuksessa ilmoitetaan kaikki keskeisimmät taloyhtiön historiaa koskevat tiedot, taloyhtiön taloudellinen tilanne, listaus yhtiön omistamista rakennuksista ja niiden kunnosta, tehdyt ja suunnitellut taloyhtiötä koskevat korjaukset sekä osakeluetteloon merkitty huoneiston omistaja/omistajat, osakkeisiin liittyvät hallintaoikeudet ja osakkeenomistajan erääntyneet yhtiövastikkeet. Todistuksesta selviää myös se, sijaitseeko taloyhtiön rakennus/rakennukset omalla vai vuokratulla tontilla.

Isännöitsijäntodistuksen sisällöstä ja siitä, kenelle todistuksen voi luovuttaa, on säädetty asunto-osakeyhtiölaissa.

Isännöitsijäntodistusta tarvitaan silloin, kun taloyhtiöön kuuluvaa asuntoa ollaan myymässä tai vuokraamassa tai jos haetaan pankilta asuntoa koskevaa lainaa. Isännöitsijäntodistuksen voi tilata omalta isännöintiyritykseltä. Jos taloyhtiöllä ei ole isännöitsijää, taloyhtiön hallituksen puheenjohtajan velvollisuus on toimittaa isännöitsijäntodistus.

Asuntokauppojen yhteydessä esitettävä isännöitsijäntodistus saa olla maksimissaan kolme kuukautta vanha.

Kts. asunto-osakeyhtiö, hallintaoikeus, yhtiövastike

Kts. Asunto-osakeyhtiölaki (Finlex) , Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.