Hyvän välitystavan ohje

Hyvän välitystavan ohje on hyvin laaja, joustava ja alati muotoutuva säännöstö, jota muokataan jatkuvasti muun muassa tuomioistuinten päätösten, kuluttajariitalautakunnan suositusten, viranomaisten ohjeiden sekä alan vakiintuneiden käytäntöjen mukana.

Hyvän välitystavan ohjetta käytetään välittämään kiinteistöjä tai kiinteistön osaa, jos kyseistä kiinteistöä käytetään muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaa varten.

Kiinteistönvälitysalan keskusliitto (KVKL) on julkaissut Ohjeen hyvästä välitystavasta, jossa kaikki hyvän välitystavan käytännöt on koottu yksiin kansiin.

Kts. Hyvä välitystapa
Kts. Hyvän välitystavan ohje (2021) (Kiinteistönvälitysalan keskusliitto)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.