Nautintaoikeus

Nautintaoikeudella tarkoitetaan tiettyä, ennalta määriteltyä käyttöoikeutta toisen omistamaan irtaimeen tai kiinteään esineeseen. Tyypillisesti nautintaoikeuden omistaja saa joko tuottoa esineestä tai irtaimesta tai hän saa käyttää sitä muutoin hyväkseen.

Tyypillisin nautintaoikeuden muoto on vastikkeellinen nautintaoikeus, johon kuuluu huoneenvuokra, maanvuokra sekä irtaimen esineen vuokra.

Henkilö voi myös määrätä testamentissaan elinikäisen nautintaoikeuden, joka tarkoittaa sitä, että tietty omaisuus menee jollekin henkilölle, mutta jollakin toisella on kyseiseen omaisuuteen elinikäinen käyttöoikeus. Nautintaoikeudesta saatava tulo on veronalaista tuloa, joka verotetaan joko pääomatulon tai ansiotulon mukaisesti.

Nautintaoikeuden voi myös määritellä määräaikaiseksi.

Nautintaoikeudesta käytetään myös nimityksiä hallintaoikeus ja käyttöoikeus.

Kts. hallintaoikeus, käyttöoikeuden asteet

Kts. Nautintaoikeudet, syytinki ja vakuuspalkkio (Vero.fi)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.