Maaperä

Maaperällä tarkoitetaan tyypillisesti maata, jolla pystyy viljelemään ja kasvattamaan erilaisia kasveja eli kallioperää peittävää irtomaakerrosta. Maaperä koostuu useista eri maalajikkeista, esimerkiksi hiekasta, savesta, hiedasta, hiesusta, sorasta ja moreenista. Suomessa maaperän paksuus on keskimäärin 10 metriä, mutta paksuimmillaan se saattaa olla jopa 100 metriä. On myös alueita, joilla kallioperä on täysin paljaana.

Viljelymaiden osalta maaperä jaetaan perinteisesti neljään eri maaperätyyppiin, joita ovat savimaa, hiesumaa, hiekkamaa ja kalkkipitoinen maa.

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.