Maanvuokrasopimus

Maanvuokrasopimus tarkoittaa sopimusta, jolla maanomistaja tai muu vuokranantaja vuokraa eli luovuttaa käyttöoikeuden kiinteistöön tai muuhun alueeseen sovittua rahallista korvausta vastaan. Maanvuokrasopimus voidaan tehdä olemaan voimassa toistaiseksi tai määräaikaisesti. Vuokrasopimus on pääsääntöisesti tehtävä kirjallisena. Maanvuokrasopimuksen voi tehdä myös suullisesti, mutta tällöin vuokraan määriteltyjä ehtoja ei riitatilanteissa pystytä todistamaan.

Maanvuokralaissa vuokrasopimus on jaettu viiteen erilaiseen sopimustyyppiin, joita ovat tontinvuokra, muu asuntoalueen vuokra, rakennetun viljelmän vuokra, maatalousmaan vuokra sekä muu maanvuokra. Näiden vuokrasopimusten perusteella määritellään se, mihin vuokralainen saa käyttää vuokraamaansa aluetta ja mitä säännöksiä vuokrasuhteeseen sovelletaan.

Kts. maan vuokraaminen

Kts. Maanvuokralaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.