Maapohja

Maapohjalla tarkoitetaan kiinteistöön kuuluvaa ja käyttötarkoituksensa perusteella rajattua maa-aluetta. Maapohjasta osa voi olla esimerkiksi rakennusmaata, osa puistoaluetta ja osa maatalousmaata ja metsää.

Verotuksen osalta maapohja-sanaa käytetään tontti-sanan synonyymina. Maapohjan verotusarvoon vaikuttavat sen käyttötarkoitus, rakennusoikeus, sijainti, liikenneyhteydet, sopivuus rakennustarkoituksiin sekä kunnallisteknisten töiden valmiusaste. Näiden lisäksi maapohjan verotusarvoon vaikuttaa myös kohtuullinen hinta, joka perustuu kiinteistöjen hintatasoon vapaassa kaupassa paikkakunnan alueella. Jos metsä-, pelto- tai joutomaa kuuluu maatilakiinteistöön, ne ovat kiinteistöverovapaita.

Kts. Kiinteistöverolaki (Finlex), Maapohjan verotusarvo (Vero.fi)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.