Piilopirtti

Piilopirtiksi kutsutaan tyypillisesti rakennusta, joka sijaitsee syrjässä ja on vaikeasti löydettävissä. Suomalaiset pakenivat sotien aikaan mm. miehittäjiä, sotaväenottoja, virkamiehiä ja verottajaa piilopirtteihin.

Piilopirtit olivat varsinkin isovihan (1714–1721) aikana suosittuja tavallisen kansan keskuudessa, joilla ei ollut varaa tai halua lähteä Ruotsiin pakoon venäläisiä miehittäjiä. Piilopirttiin paettiin koko perheen, karjan ja omaisuuden voimin.

Suomessa sijaitsevat piilopirttien jäännökset ovat muinaismuistolain rauhoittamia kiinteistä muinaisjäännöksiä.

Kts. Muinaismuistolaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.