Maatalousmaa

Maatalousmaalla tarkoitetaan maata, joka soveltuu viljelyyn tai sitä käytetään suoraan maataloudessa. Tilastokeskus luokittelee maatalousmaat kahdeksaan eri luokkaan, joita ovat maatalouden maat, käytössä oleva maatalousmaa, pellot, monivuotiset nurmet ja niityt, puutarhaviljelmät, muu maatalouden maa, käyttämätön maatalousmaa ja maatalouden rakennettu maa.

Maatalousmaan viljellyt kasvit jakautuvat viljoihin, nurmiin, kesantoihin sekä muihin viljelykasveihin, kuten öljykasveihin. Suomessa viljelytarkoitukseen käytettyä maatalousmaata on noin miljoona hehtaaria. Viljalajien suhteen viljelyalat muuttuvat vuosittain jonkin verran. Nurmikasvien viljeltyä maata on toiseksi eniten, noin 800 000 hehtaaria.

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.