Maasto

Maasto tarkoittaa yleisesti ottaen maanpeitettä sekä maan muotoja. Maasto-sanan merkitys jaetaan eri yhteyksissä eri kategorioihin, esimerkiksi liikunnan ja liikenteen alalla maasto tarkoittaa tien ulkopuolista aluetta kokonaisuutena, kun puolestaan vuodenajoista puhuttaessa maasto voi olla joko kylmää tai kuumaa riippuen ajankohdasta.

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.