Lähtöhinta

Lähtöhinnalla tarkoitetaan myyjän osoittamaa hintaa esineelle, asunnolle tai kiinteistölle, jonka perusteella potentiaalinen ostaja voi alkaa tekemään tarjouksia. Tyypillisesti lopullinen hinta on lähtöhintaa suurempi, mutta joissakin tapauksissa lopullinen hinta voi myös olla pienempi tai samansuuruinen kuin lähtöhinta.

Kts. ostotarjous

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.