Kiinteistön vaihto

Kiinteistön vaihto tarkoittaa tilannetta, jossa molemmat kiinteistönluovutuksen osapuolet luovuttavat kiinteistön. Lisäksi vaikka vaihdon toinen osapuoli antaisi vastikkeeksi rahaa (väliraha) tai muuta irtainta omaisuutta (esim. asunto-osakkeet), Kiinteistövaihdannan palvelun kannalta kyse on edelleen kiinteistöjen vaihdosta.

Kiinteistön vaihto on vastikkeellinen luovutus ja vaihdossa täytyy noudattaa maakaaren säännöksiä. Kuten kiinteistön kaupankin, myös kiinteistön vaihdon vahvistajaksi tarvitaan kaupanvahvistaja, paitsi jos vaihto tehdään sähköisesti.

Jos toinen osapuoli luovuttaa asunto-osakkeita ja toinen kiinteistön, tällöin kyse ei ole kiinteistön vaihdosta.

Kts. kaupanvahvistaja, maakaari

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.