Auktorisoitu kiinteistöarvioija (AKA)

Auktorisoitu kiinteistöarvioija AKA on Keskuskauppakamarin kiinteistöarviointilautakunnan hyväksymä asiantuntija, joka on suorittanut vaativan AKA-kokeen hyväksytysti. Heidän tehtävänään on toimia puolueettomina, riippumattomina ja itsenäisinä kiinteistöjen arvioitsijoina mm. vaativien kiinteistökauppojen yhteydessä, osituksissa, perinnönjaoissa, verotukseen liittyvissä tilanteissa, riitatilanteissa sekä vakuusarvioinneissa.

Keskuskauppakamari ylläpitää Suomessa AKA-rekisteriä. Tällä hetkellä Suomessa toimii noin 250 auktorisoitua kiinteistöarvioijaa.

Kts. AKA-pätevyys, Keskuskauppakamari

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.