Aineosa kiinteistön kaupassa

Kiinteistön kauppaan liittyvällä aineosalla tarkoitetaan sellaisia asioita, joiden voidaan katsoa kuuluvan osaksi kiinteistöä varsinaisen maapohjan lisäksi. Näin kiinteistön käyttötarkoitukseen liittyvät rakennukset sekä oleellisesti näitä palvelemaan tarkoitettu esineistö voidaan katsoa olevan aineosia kiinteistön kaupassa.

Lisäksi tyypillisiä aineosia ovat oleellisesti maapohjaan kuuluvat substanssit, kuten multa, sora, puut, kasvit, pensaat ja niin edelleen. Kiinteistöön tai rakennukseen kuuluvia ainesosia ja tarpeistoa pidetään osana kiinteää omaisuutta, jolloin niiden katsotaan siirtyvän kiinteistön kaupassa ostajalle, mikäli muuta ei ole erikseen sovittu.

Kts. kiinteistökauppa

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.