Tekstit aiheesta: Sijoittaminen

Liikehuoneiston vuokrasopimus

Liikehuoneiston vuokrasopimuksella tarkoitetaan vuokrasopimusta huoneistosta, jota käytetään pääasiallisesti liiketoiminnan harjoittamiseen. Vuokrasopimus voi olla joko toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen ja sen tärkeimpänä tehtävänä on ilmaista osapuolten sopiman vuokran määrä sekä osapuolten velvollisuudet. Osapuolten velvollisuuksista ja oikeuksista säädetään liikehuoneiston vuokrausta koskevassa laissa. Kts. vuokrasopimus Aiheesta muualla kts. Laki liikehuoneiston vuokrauksesta (Finlex)

Lainaosuus

Lainaosuus tarkoittaa asunto-osakeyhtiön yhden osakkaan maksamaa suoritusta lainasta, jolla katetaan esimerkiksi rakentamisesta tai peruskorjauksesta aiheutuvia kuluja. Taloyhtiön osakas voi halutessaan maksaa lainaosuutensa kertamaksulla. Kts. asunto-osakeyhtiö, hoitolaina, hoitovastike, rahoitusvastike

Kirjanpitovelvollisuus

Suomen laissa on määrätty, että jokainen oikeushenkilö (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys, säätiö, rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta) ja luonnollinen henkilö (yksityinen elinkeinonharjoittaja) on kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitovelvollisuudesta määritellään kirjanpitolaissa, jonka tärkeimmät seikat ovat muun muassa kirjanpidon tekninen toteuttaminen, liiketapahtumien kirjaaminen, kirjanpitoaineiston säilyttäminen sekä tilinpäätöksen laatiminen. Myös Suomen valtio on kirjanpitovelvollinen. Valtion osalta kirjanpitovelvollisuutta säätelevät Suomen perustuslaki, talousarviolaki,…

Lue lisää

Kiinteistötalous

Kiinteistötalous on tekniikan ala, jonka keskeisiä osa-alueita ovat tutkia ympäristöä sijoittamisen, suunnittelun, suojelun ja lain näkökulmista. Näiden lisäksi kiinteistötalous tarkastelee kiinteistömarkkinoiden dynamiikkaa muun muassa lain, arvonmuodostuksen, liiketoiminnan ja suunnittelun näkökulmista.