Maantietoimitus

Maantietoimitus tehdään silloin, kun rakennetaan uusi maantie, rajataan olemassa olevan maantien rajaa tai laajennetaan entistä tiealuetta maantieksi. Maantietoimitus on lunastustoimitus, koska tietä varten saatetaan joutua ottamaan haltuun maa-alueita, poistamaan kasvillisuutta sekä järjestelemään yksityisteitä ja niiden liittymiä. Jos näistä toimenpiteistä koituu haittaa kiinteistöille, kiinteistön omistaja tai muu asianomainen on oikeutettu saamaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus) korvauksia.

Maantietoimituksesta vastaa tiealueen tienpitäjä eli Liikennevirasto, jonka lisäksi se huolehtii myös tien suunnittelusta, rakennuttamisesta ja kunnossapidosta. ELY-keskus puolestaan tekee tiesuunnittelun, hakee maantietoimitusta sekä maksaa korvaukset ja tietoimituskulut. Maanmittauslaitos hoitaa maantietoimituksessa esimerkiksi toimituksen rajankäynnit, lunastustoimitukset, valmistelee asiakirjat sekä päättää mahdollisista korvauksista.

Maantietoimituksesta säädetään maantielaissa.

Kts. Maantielaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.