Joutomaa

Joutomaalla tarkoitetaan arvotonta eli maatalouteen tai muuhun taloudelliseen hyötykäyttöön sopimatonta maa-aluetta. Joutomaita ovat esimerkiksi autiotontit, hylätyt ja raunioituneet rakennuspaikat, hoitamattomat piennarmaat sekä teollisuus- ja varastoalueiden laitamat.

Metsäteollisuuden osalta joutomaaksi määritellään alue, jolla puusta kasvaa vähemmän kuin 0,1 m3/ha vuoden aikana kuori mukaan luettuna.

Kts. Kiinteistönmuodostamisasetus (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.