Energiatodistus

Energiatodistus on lain vaatima todistus rakennusten energiatehokkuudesta ja energiankulutuksesta. Todistuksen laatijalla täytyy olla energiatodistuksen laatimistehtävän vaativuustason mukainen soveltuva tekniikan alan tutkinto tai korvaava työkokemus. Tämän lisäksi laatijan on pitänyt hyväksytysti suorittaa energiatodistuksen laatijakoe. Pätevyyden toteajana on Ympäristöministeriö.

Energiatodistuksessa rakennuksen energiatehokkuusluokka ilmoitetaan luokitusasteikolla A–G A:n ollessa paras mahdollinen. Jos rakennukselle laaditaan energiatodistus kevennetyn menettelyn mukaisesti joissakin erityistapauksissa, sille annetaan energialuokitus H.

Energiatodistus on pakollinen myytävien kiinteistöjen ja asuntojen kauppojen yhteydessä, solmittaessa vuokrasopimusta vuokrattavista kiinteistöistä ja asunnoista sekä kaikkien rakennuslupaa hakevien uudiskohteiden yhteydessä.

Energiatodistusta ei kuitenkaan tarvita, jos talon pinta-ala on vähemmän tai yhtä paljon kuin 50 neliömetriä tai jos kyseessä on vapaa-ajan asunto, jossa vietetään maksimissaan neljä kuukautta yhden vuoden aikana. Todistusta ei myöskään tarvita suojeltaviin rakennuksiin, alle 12 kk kestäviin määräaikaisiin vuokrauksiin, alivuokraustapauksiin eikä kauppoihin, joissa rakennus on myyty purettavaksi.

Energiatodistus on voimassa enintään kymmenen vuotta, mutta sen voi myös korvata aiemmin uudella energiatodistuksella.

Kts. Laki rakennuksen energiatodistuksesta (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.